معرفی همایش

صفحه اصلی > معرفی همایش

به مناسبت انتخاب شهر همدان به عنوان شهر سبز پایدار جهان اسلام توسط مجمع جهانی شهرهای اسلامی، مرکز مطالعات و پژوهش های شورای اسلامی شهر و شهرداری همدان با همکاری دانشگاه­ها، مراکز آموزشی و پژوهشی، سازمان ها و ادارت اجرایی برگزار می‌کنند:

اولین همایش ملی شهر سبز پایدار