تاریخ های مهم

صفحه اصلی > تاریخ های مهم

مهلت ارسال مقالات :20 دی‌ماه 1395

* مهلت ارسال مقالات تا 30 دی‌ماه 1395 تمدید گردید.

زمان اعلام نتایج : 16 بهمن ماه 1395

آخرین مهلت ثبت‌نام : 25 بهمن ماه 1395

زمان برگزاری همایش : 2 و 3 اسفندماه 1395