ساختار سازمانی همایش

درباره همایش > ساختار سازمانی همایش >

رییس همایش : جناب آقای دکتر ابراهیم مولوی رییس مرکز مطالعات و پژوهش های شورای اسلامی شهر همدان
دبیر همایش جناب آقای سید مصطفی رسولی شهردار همدان
کمیته علمی
دبیر علمی جناب آقای دکتر محمد رحمانی عضو هیئت‌علمی گروه شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی همدان
اعضا کمیته علمی
جناب آقای دکتر محمود نیلی
جناب آقای مهندس محمد تبریزی
جناب آقای دکتر محمدرضا الیاسی
جناب آقای دکتر حمیدرضا طبی مسرور
جناب آقای دکتر سید مهدی حسینی
جناب آقای دکتر محمدرضا محمدی
جناب آقای دکتر محمدحسن مرادی
جناب آقای دکتر علی عزیزی
جناب آقای دکتر حسن سجاد زاده
جناب آقای دکتر سید مسعود ذوالحواریه
جناب آقای دکتر مهرداد چراغی
جناب آقای دکتر مهدی شعبانیان
جناب آقای دکتر محمد قاسم ترکاشوند
جناب آقای دکتر بابک معینی
جناب آقای دکتر امین شهرام
جناب آقای دکتر مجید یوسفی نوید
جناب آقای مهندس سید حسین معصوم زاده
جناب آقای دکتر اسماعیل یوسفی
جناب آقای مهندس عبدالله مسلسل
کمیته اجرایی
دبیر اجرایی جناب آقای مهندس حسن محمدی مشاور اجرايي شهردار و مسئول دبيرخانه شهر سبز پايدار
اعضا کمیته اجرایی
جناب آقای مهندس مرتضی حضرت زاده
جناب آقای مهندس عباس صوفی
جناب آقای دکتر مجید یوسفی نوید
جناب آقای مهندس مهدی مجیدی
جناب آقای مهندس ناصر خاکی زاده
جناب آقای مهندس علیرضا معتمد زاده
سرکار خانم مهندس بهاره نوری صفا
سرکار خانم مهندس کاملیا کریمی
جناب آقای مهندس امیر مهدی عظیمی