اخبار

1395/11/28
بدین وسیله زمان دقیق معین شده برای عزیزانی که مقالات سخنرانی دارند به شرح ذیل به حضور اعلام میگردد.


دوشنبه 2/12/95 ( ساعت 15 الی17 بعداز ظهر) سالن شماره یک

          مقالات با محور محیط زیست،تغییرات اقلیمی ،بحران آب و شهر سبز پایدار

 

ردیف

عنوان مقاله

نویسنده

مدت زمان

1

ارزیابی تطبیقی جایگاه زیست محیطی مناطق چهارگانه شهر همدان بر مبنای رویکرد شهر سبز

ندا صحراکار

15-15.15

2

بررسی میزان فلوراید  در منابع آب شرب مناطق شهری و روستایی شهرستان بابلدر سال آبی 94

حسین فرجی

15.15-15.30

3

بررسی اقلیم آسایش شهر درود در شرایط تغییر اقلیم

مسیب احمدی

15.30-15.45

4

نقش تغییرات جهت گیری در پایداری زیست محیطی نمونه موردی:محله بین النهرین همدان

حسن سجاد زاده

15.45-16

5

تغییرات اقلیمی و افق اقلیمی شهر همدان با تاکید بر کشاورزی و فضای سبز

وحید ورشایان

16-16.15

6

بررسی ابعاد مکانی بلندمرتبه سازی در ایجاد آلودگی های زیست محیطی شهرهای بزرگ نمونه مورد  برج جهان نما در کلان شهر همدان

محمد رحمانی

16.15-16.30


دوشنبه2/12/95(ساعت 17 الی 18 بعداز ظهر) سالن شماره یک
مقالات با محور انرژی های تجدید پذیر ،سوختهای پاک و شهر سبز پایدار - حمل و نقل سبز و توسعه پایدار شهری

ردیف

عنوان مقاله

نویسنده

مدت زمان

1

تاثیرانرژی تجدیدپذیرلندفیل همدان درتوسعه شهر سبزپایدار

امیر حسین  شرفی

17-17.15

2

شبیه سازی حرارتی خانه های سنتی، نمونه موردی :خانه نجار پور بروجرد

محمود رضا غباری

17.15-17.30

3

آنالیز اقتصادی استفاده از نیروگاه خورشیدی ومیکروتوربین گازی برای یک مجتمع اداری و مسکونی

محمد حسن مرادی

17.30-17.45

4

کنترل ترافیک با استفاده از روش هیبریدی ژنتیک - فازی

آرش بختیاری

17.45-18

5

راهکارهای یکپارچه اثربخش حمل‌و‌نقل هوشمند در کاهش ترافیک و توسعه پایدار شهری(موردکاوی:ناوگان حمل‌ونقل شهری شهر همدان)

محمد امین ترابی

18-18.15

6

بهبود  ترافیک  شهري همدان- گامي به سوي شهر سالم
طراحي يك  بسیج اجتماعی (
Campaign)

بابک معینی

18.15-18.30

 

 

 

 

 

دوشنبه 2/12/95(ساعت 15-17 بعداز ظهر) سالن شماره دو

     مقالات با محور معماری نوین،فضای سبز،توسعه کالبدی،عمران شهری و مدیریت شهری سبز پایدار

ردیف

عنوان مقاله

نویسنده

مدت زمان

1

نقش پیاده مداری در تحقق شهر سالم(نمونه موردی:خیابان علم الهدی،شهر رشت)

حسن سجاد زاده

15-15.15

2

نقش چمن های همدان در پایداری محلات نمونه موردی:محله کبابیان

مهسا اردلان

15.15-15.30

3

نقش جداره های سبز در ارتقاء کیفیت اکولوژیکی مطالعه مورد کوچه ذوالریاسین شهر همدان

نسیم علیزاده

15.30-15.45

4

نقش فضای سبز شهری در ارتقای سلامت شهروندان: یک مطالعه مروری

بابک معینی

15.45-16

5

شبیه سازی روند تغییرات اراضیاستان همدان با استفاده ازتصاویر ماهواره ای Landsat

زهره محمدی

16-16.15

6

تحلیل و بررسی تاثیر هوشمندی مصالح با رویکردی پایدار در معماری

یحیی جودکی

16.15-16.30

 

 

دوشنبه 2/12/95(ساعت 17-18 بعداز ظهر) سالن شماره دو مقالات با محور
صنعت گردشگری ،اقتصاد شهری و شهر سبز پایدار- شهر سالم ،ارتقاء سلامت شهروندان  و شهر سبز پایدار

ردیف

عنوان مقاله

نویسنده

مدت زمان

1

مطالعه وارائه راهكارهاي توسعه گردشگري روستاهاي حاشيه شهرها بر اساس تحليل SWOT       (نمونه موردی:روستای صخره اي دشه)

داود عباسی

17-17.15

2

تحلیل تاثیر اقتصادی توریسم

دکتر رضا کیهانی حکمت

17.15-17.30

3

ارائه مدل آميخته بازاريابي اجتماعي در ارتقاء سلامت شهروندان و شهر سبز پایدار

مصطفی رضایی راد

17.30-17.45

4

ایجاد شهر سبز پایدار با استفاده از گیاهان داروئی در طراحی فضای سبز شهری

هاجر مریخ پور

17.45-18