اخبار

1395/11/24
اطلاعیه ی توضیحات نحوه ارائه مقالات پوستری


ویژگی های پوستر در همایش  

اندازه :

كليه پوسترها بايدقابل نصب درتابلويي  به ارتفاع150 وعرض 100 سانتيمتر ، مطابق دستور العمل زير تهيه شده باشد:
محققین عزیز پوستر های خود را در قطع 70 *100 در سربرگ مخصوص  همایش تهیه کنند
برای دانلود فایل سربرگ همایش اینجا کلیک کنید.

 

عنوان پوستر ونام نويسنده ( گان ) :

عنوان پوستر وعناوين داخلي بايد كوتاه وگويا باشد . نام خانوادگي ، نام وآدرس نويسند(گان) به ترتيب درزير عنوان پوستر آورده شود.

پوستر بايد شامل قسمتهاي زير باشد:

خلاصه : چكيده اي از مطالب ارائه شده درمقاله

مقدمه : مختصر ومفيد بوده وبيانگر اهداف پژوهش باشد.

روش ها : ترجيحاًً فهرست‌وار يابصورت فلوچارت تهيه شود.

نتايج : شامل جدول ، نمودار ، شكل‌ و عكس‌ همراه باتوضيح مختصري درموردآنها.

نتيجه‌گيري: شامل خلاصه‌اي از نتايج ومقايسه باتحقيقات ديگران بااشاره به مكانيسمها

سازماندهي مطالب:

كليه مطالب وبخش‌هاي پوستر بايد به ترتيب وپشت سرهم ازبالا به پايين دريك ياچند ستون تنظيم گردد.

متن:

براي نگارش متن اندازه كلمات بايد بگونه‌اي باشد كه ازفاصله 2متري براحتي قابل خواندن باشد.

 همچنین می بایست:

1. عنوان مقاله با حروف درشت در بالاترین سطر نوشته شود.

2. نام نویسنده (گان) مقاله و محل انجام پژوهش خوانا قید شود.

3. متن گویا و رسا باشد.

4. از به کار بردن اصطلاحات غیر معمول خودداری شود.

5. ابعاد پوستر باید 70*100 سانتی متر باشد.

6. توجه شود تا حروف به اندازه کافی بزرگ باشد. به گونه ای که از فاصله 5/1 متری قابل خواندن باشد.

7. مقدمه، مواد و روش ها، یافته ها، بحث و نتیجه گیری طبق اصول مندرج در نحوه تهیه خلاصه مقاله آورده شود