اخبار

1395/11/04
قابل توجه عزیزانی که در تاریخ مقرر و مجاز ارسال مقلات اقدام به ارسال مقاله نموده اند


قابل توجه عزیزانی که :
در تاریخ مقرر و مجاز ارسال مقالات اقدام به ارسال مقاله نموده اند اما به دلیل وجود نقص در فایل یا فرمت ارسالی از طرف پشتیبانی با آنها تماس گرفته شده، با توجه به برداشته شدن امکان بارگذاری فایل از روی پنل کاربری این عزیزان میتوانند از طریق آدرس ایمیل : info@gcityhamedan.ir نسبت به ارسال مقاله ی اصلاحی اقدام نمایند.
لازم به ذکر است این امکان فقط برای کسانی است که تا مهلت ارسال آثار نسبت به ارسال اولیه فایل خود اقدام نموده اند و به هیچ وجه مقاله جدیدی دریافت نخواهد شد.